Kurs

Pawpeds grunnkurs

Det har vore veldig lang ventetid mellom G1 og G2, fordi det skjedde ein endring i kursplatformen som gjorde at dei måtte skrive om alle kursene. Det blir derfor ei stund til G3 vil kome på svensk, og i mellomtida så er det kjekt å endelig ha fått fullført grunnkurs 2. 

Link til graduates

Fullførte Pawpeds G1-70 SE i mars 2019


Fullførte Pawpeds G2-35_SE i mai 2024.

Planen er å ta G3 etter at eg har fullført G2

Campus Felinarium

Siden det var veldig lang ventetid på kurset G2 i Pawpeds, så bestemte eg meg for å melde meg på kurset til Dagny Dickens og Marion Zimmermann på deiras nye kursplatform Campus Felinarium. 

Link: Graduates 

Ursa Minor fullført november 2022

Ursa Major fullført våren 2022

Ursa Major omhandler genetikk, og det var eit kurs som er vel verdt å ta. Eg lærte veldig masse. 

The Pleiades blei fullført i våren 2023.