Planer


Sommer/seinsommer 2023

Paring har skjedd mellom disse to fine, og resultatet vil avsløres om 3-4 veker. Kullet er forventa i september om paringene var vellukka.

Sommer/seinsommer 2023

Neste par ut blir Iselin og Dandylion pga litt endringer i planer. Iselin blei Internasjonal Champion i Danmark i juni, og no er ho straks klar for å bli mamma. Me prøver å ha kull samtidig på mor og datter... men tiden vil vise om dei er enige... til sjuende og sist så er det kattene som bestemmer. Venter på løp...