Om Sibirkatten

Sibirkatt er nok den katterasen som likner mest på villkatter. Deira utsjånad er sterkt prega av eit røft liv i Russland, og kattene er blant dei eldste naturlege rasene. I 1980-årene byrja seriøs avl for å få frem dagens rasepreg og eigenskapar.


                                                                Genetikk