Ledige kattunger

Me har ei ledig jente fra kullet som blei fødd 2.mars i år, pga endring i avlsplaner. Octavia Rose vil mest sannsynlig bli kastrert før levering, om ikkje nokon melder seg som ønsker å vera forvert for ho eller vil kjøpe ho for avl. Siden det lenge har vore planlagt å stille kull på Webkatten på Lillehammer, så vil ho ikkje vera leveringsklar før tidligst i starten av august. Om nokon er interessert i Octavia, så ta kontakt på mail. Ho kan evt. leveres etter utstillinga siste helga i juli. Då vil ho vera ca. 5 mnd.